Etiske Retningslinjer

Etiske retningslinjer fra Det Norske Healerforbundet:

Som Godkjent Healer og medlem av Det Norske Healerforbundet (DNH) er jeg pliktig til å følge de etiske retningslinjene i dokumentet under. Dette er en kvalitetssikring, slik at mine klienter alltid vil få en trygg og respektfull behandling. Hvis du lurer på mer kan du titte på DNHs sine nettsider.

§ 7 DNHs ETISKE REGLER

Medlemmer av DNH skal:

 • Drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp
 • Kun gi behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte.
 • Informere klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling.
 • Ikke gi løfte om lindring eller helbredelse.
 • Ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse.
 • Formidle respekt for klientens valg mht andre behandlingsmetoder og terapeuter.
 • Ha personlig ansvar for hva en sier og gjør under en behandling.
 • Vise respekt for klientens trossystem.
 • Ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet.
 • Sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive healingvirksomhet.
 • Opptre realistisk og med omtanke for klientene i spørsmål om honorarer og pengegaver.
 • På forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader.
 • Ikke opptre på en måte som setter DNH eller healere som gruppe i vanry.